Ronda del Molí 60, bústia 44, 08629 Torrelles de Llobregat (Barcelona). Tel. i fax 93 689 05 14 · Mòbil 607 735 463

Idioma:
Àmbar Comunicació

Optimitzeu la vostra comunicació i conegueu més bé el vostre públic objectiu

Elaborem plans de comunicació relacionats amb els grups d'interès (stakeholders) prèviament identificats. Dissenyem, realitzem i implantem accions i productes de comunicació específics per a aquests grups, tant a l'interior de l'empresa o la institució com al seu exterior, emfasitzant les relacions amb les administracions, i desenvolupem accions de public affaires, lobby i responsabilitat social corporativa.

Accions internes

Projecció exterior

Responsabilitat social