Tanca finestra

Avís legal


Àmbar Comunicació, SL es compromet a utilitzar la informació facilitada pels visitants del seu web amb especial atenció per salvaguardar la seva privacitat d'acord amb allò que demana la legislació.

Aquesta informació és de dues menes: les dades que ens faciliten voluntàriament els visitants en el moment d'omplir i enviar un formulari de contacte o d'enviar-nos un missatge de correu electrònic, i aquelles altres que el servidor recull de manera automàtica a efectes estadístics i de control.

Pel que fa a les dades voluntàries, Àmbar Comunicació, SL les farà servir exclusivament amb l'objectiu de satisfer les peticions expressades pels visitants en el moment d'enviar un formulari de contacte o un missatge de correu electrònic, i sota cap concepte s'utilitzaran per a d'altres finalitats ni es lliuraran a tercers. Eventualment aquestes dades s'arxivaran en una base de dades local.

D'acord amb la legislació espanyola (Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i Llei Orgànica de Protecció de Dades), podeu exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals comunicant-ho a l'empresa titular d'aquest lloc web:

Anàlisi de Mitjans Barcelona Comunicació, SL
Ronda del Molí, 60
08629 Torrelles de Llobregat
Tel. i fax 93 689 05 14 - CIF 61892923
Email:

En segon lloc, i tal com és pràctica habitual a internet, el servidor registra automàticament un seguit de dades dels visitants del lloc web a efectes exclusius d'estadística i control, dades que es conserven en un àmbit segur i només accessible als administradors del sistema. Aquestes dades inclouen la procedència dels visitants (cercadors, enllaços situats en altres llocs web), les pàgines visitades, el temps de permanència al lloc i el número IP de l'ordinador del visitant. Per dur a terme el seguiment de les visites i registrar-ne l'eventual retorn, el servidor pot enviar a l'ordinador dels visitants una "cookie" (arxiu de text). És a les vostres mans rebutjar la recepció d'aquestes "cookies" configurant convenientment les preferències del navegador.

D'acord també amb la legislació, us informem que les dades esmentades es transmeten via un servidor web situat a Alemanya, on eventualment queden dipositades. Això suposa una transferència de dades en el si de la Unió Europea.

Aquest servidor l'administra Jordi Casanovas, de BonesConnexions, amb email que també és l'administrador del lloc web.

Tanca finestra